Miljöpolicy

 

Scrapnet har en uttalad miljöpolicy som styr hela vår verksamhet. Vårt miljöarbete ska fortlöpande förbättras, samt utvärderas regelbundet. 
 
Scrapnet bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering av vårt avfall där papper, plast, glas, metall och andra källsorteringsbara produkter lämnas till återvinningsstationer i första hand inom vårt närområde. 
 
Detta är något som vi anser är en naturlig del utav vårt hanterande av vårt avfall.
 
Hur gör du?